Tisk Email

Naše kancelář Vám nabízí tyto služby :

· Daňové poradenství

§ Daň z příjmu fyzických osob

§ Daň z příjmu právnických osob

§ Daň z přidané hodnoty

§ Silniční daň

§ Daň dědická

§ Daň darovací

§ Daň z nemovitosti

§ Daň z převodu nemovitostí

§ Daňová optimalizace a plánování

§ Dohled nad účetnictvím zpracovávaným klientem

§ Prodloužení lhůty a zajištění odkladu termínu pro podání daňového přiznání PO i FO pro stálé klienty zdarma

· Účetnictví (podvojné)

§ Zpracování a účtování dokladů

§ Zpracování výkazů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny

§ Přiznání k DPH

§ Zpracování rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy

§ Evidence majetku a zpracování odpisů

§ Zpracování účetní závěrky na konci účetního období (včetně inventury účtů)

§ Zpracování daní viz. Daňové poradenství

· Daňová evidence (jednoduché účetnictví)

§ Zpracování a účtování dokladů

§ Zpracování výkazů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny

§ Přiznání k DPH

§ Daň z příjmů

§ Zpracování daní viz. Daňové poradenství

· Zastupování před úřady

§ Zastupování při jednání s finančním úřadem, OSSZ i zdravotními pojišťovnami včetně kontrol

§ Zastupování na základě dílčí nebo generální plné moci

§ Zmocnění k přístupu do daňové informační schránky

· Mzdy

§ Měsíční zpracování mezd

§ Výkazy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny: přihlášení nového zaměstnance, odhlášení zaměstnance, zpracování přehledů, vyúčtování a hlášení

§ Roční zúčtování daně

§ Výpočty cestovních náhrad

§ Další činnosti: např. zastupování při kontrolách a jednáních s OSSZ a zdravotními pojišťovnami, zpracování ELDP, zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích u OSVČ

§ Vedení mzdové agendy

· Další služby

§ Pomoc při zakládání firem

§ Účetní reporty dle vašich požadavků přes email

§ Ekonomické reporty dle vašich potřeb přes email

§ Poradenství s ekonomickým programem Pohoda

 

  Joomla templates designed by Lonex.